01 39 20 80 45

Informacje prawne

Firma SPECILUX otworzyła stronę internetową www.specilux.fr z informacjami dla użytkowników. Komercyjne wykorzystanie treści tej strony, nawet częściowe, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody.

Wszystkie zdjęcia, obrazy, grafiki, teksty, animowane sekwencje, logo, marka, przedstawione na stronie internetowej są chronione kodeksem własności intelektualnej i stanowią własność firmy SPECILUX. W związku z powyższym pobieranie, powielanie, przedstawianie, adaptacja, tłumaczenie, przekształcenie, częściowo lub w całości, albo przeniesienie na inną stronę lub inny nośnik (papierowy, cyfrowy, wideo itp.) są surowo zabronione i są uznawane za podrobienie bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy SPECILUX.

Tworzenie hiperłączy do strony www.specilux.fr wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy SPECILUX. Prosimy o kontakt w celu uzyskania wszelkich informacji.

Użytkownik posiada prawo do dostępu, zmiany, korekty i usunięcia danych, które go dotyczą (art. 39 i nast. ustawy o informatyce i swobodach) W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji na temat strony internetowej lub jej treści.

Wydawcą strony internetowej www.specilux.fr jest:

SPECILUX SARL
43, Rue Albert Joly - 78000 VERSAILLES
Tel.: 01 39 20 80 45 – Faks : 01 39 20 80 49

www.specilux.fr
 
Projekt i opracowanie: Alexandre Castets